Välkommen till Björkbackagården

Björkbackagården startade som familjevård 1955 och har genom åren utvecklats till att idag bedriva vård och omsorg enligt LSS för äldre personer med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar. Vår expedition med daglig verksamhet och tre grupphem är beläget på Björkbackagården 1 mil söder om Uppsala centrum, längs Östuna-vägen.
Översiktsbild Björkbackagården.

Verksamhet

Vi arbetar för att våra brukare, som idag är i åldersspannet 65 år och äldre, ska få en god livskvalitet i sitt dagliga liv. Boendet är anpassat och utformat efter individens behov och vi erbjuder god omsorg, engagerad och kompetent personal, en sund livsföring samt en meningsfull daglig sysselsättning och fritid.


Björkbackagården från drönarvy 

Våra boenden

Björkbackagården AB bedriver boende enligt LSS för äldre personer med varierande funktionsnedsättningar.
Idag finns tre gruppbostäder med tre till fyra lägenheter. Även fristående lägenheter i separata hus finns inom samma område.

Varje lägenhet är anpassad till individen. Den dag boendet inte fungerar för den enskilde, gör man i första hand modifieringar i den lägenhet man har. Skulle det inte fungera ser man över fastighetsbeståndet för att hitta andra lösningar.

Det vi erbjuder med vårt boende är en trygg personalgrupp som ser individen och som arbetar konsekvent utifrån gemensamma riktlinjer uppsatta efter den enskildes behov. Vi arbetar aktivt med kvalitetsfrågor och värnar om miljön.
Vi har för närvarande 18 godkända lägenheter.

Vi har just nu lediga platser!

Daglig sysselsättning

Vid Björkbackagården bedrivs daglig sysselsättning och där arbetar brukarna med traditionellt handarbete samt olika förpacknings arbeten i samarbete med externa företag. Då Björkbackagården ligger naturnära har den dagliga verksamheten säsongsvis mycket aktiviteter som plantering, sköta trädgårdsland, ta vara på bär och frukt, svampplockning m.m. Uteliv och friluftsliv har alltid prioriterats i verksamheten och i största mån anpassats efter varje individs förmåga.

Daglig sysselsättning har även en butik på Svamptorget i Norby. Där säljs vävda trasmattor och handbroderade kuddar, grytlappar, handdukar och dylikt.

Vid funderingar eller frågor fyll i formuläret så återkommer vi till dig. Det går också bra att skicka in en spontan jobbansökan via detta formulär.
Namn E-post Meddelande Skicka in
Björkbackagården drivs av:

Bo Thell, Eva Thell, Maria Thell Hammar och Helena Thell

Verksamhetschef: Maria Thell Hammar

Administratör: Pernilla Haglund